Copyright International Feldenkrais ® Federation, photo Robert Golden

Copyright International Feldenkrais ® Federation, photo Robert Golden

The Feldenkrais ® Method

Det är värdefullt att fokusera på dig själv utan häst för att utveckla din ryttarkänsla. Du får då en djupare förståelse för dina vanemässiga rörelsemönster, dina asymmetrier samt hur kroppens delar påverkar varandra. Du blir medveten om vad du behöver ändra och hur!

Feldenkraismetoden bygger på hjärnans plasticitet, dvs nervsystemets förmåga att förändras som pågår hela livet. Lärandet sker både på det medvetna och det omedvetna planet.
Fokus ligger på det organiska lärandet som liknar det sätt varpå små barn lär sig. 

En handling består inte enbart av själva rörelsen utan också av tankar, sinnesförnimmelser och känslor. Om en förändring sker i någon av dessa delar kommer även en förändring att äga rum i någon av de andra.

Moshe Feldenkrais var en pionjär inom mental träning och en av metodens strategier är att använda tankens kraft.
En annan strategi är att minska all onödig ansträngning. Det kan exempelvis innebära att du slappnar av i dina händer, men istället engagerar din bål på ett nytt sätt.

Två varianter:

Medvetenhet Genom Rörelse, MGR
(Awareness Through Movement)
är vanligen grupplektioner. Du leds muntligen genom en serie rörelser, i vilka du uppmuntras att med fokus och utan att värdera utforska varje moment i din egen takt. Ibland ingår icke vanemässiga rörelser för att ge nervsystemet nya utmaningar.


Funktionell Integration, FI
är en individuell session där feldenkraispedagogen arbetar med dig på en bred brits. Varsamma manipulationer och guidningar löser upp spänningar och leder till nya upptäckter och alternativ.

ONLINE COACHING är en enskild session med basen i Medvetenhet Genom Rörelse. Ibland ber jag dig att använda dina egna händer för att ytterligare klargöra ett mönster, eller hjälpa en spänd muskel att slappna av. Om du vill kan du i förväg skicka en video på dig och din häst, så kan den ingå i sessionen.