Vad är hypnos?

"Ett tillstånd med subjektiva och kvalitativa medvetandeförändringar, karaktäriserat av en ökad koncentration, en fördjupad avkoppling och en ökad beredskap att svara på suggestioner och föreställningar" Lars Eric Uneståhl, pionjär inom mental träning

Hypnos är ett förändrat medvetandetillstånd som påminner om meditation.
Under hypnosens djupa avslappning är du mer mottaglig för suggestioner.

Genom livet påverkas vi av allt från andra människors åsikter och vad samhället anser vara acceptabelt till trauman av olika slag. En del av detta är djupt rotat i oss och kanske hindrar oss i våra liv. Hypnosen hjälper dig att gå djupare inåt och på ett tryggt sätt komma åt stress, oro och bryta vanemässiga beteenden.

Det är ett utmärkt komplement inom exempelvis idrott och personlig utveckling samt om du upplever rädsla när du rider eller hanterar hästar.

OBS! Jag erbjuder inte medicinsk hypnos. Om du är i behov av det ska du kontakta en legitimerad psykolog eller psykiater.